Heb jij al eens getwijfeld aan je examenresultaten of aan dat van je kind(eren)? Het is alvast een fenomeen dat alsmaar vaker voorvalt.

Jim Deridder is voorzitter van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Studenten van hogescholen of universiteiten kunnen bij de Raad hun examenresultaten betwisten. Het aantal studenten dat hun examenresultaten betwist, stijgt ook gestaag. Tussen 2004 en 2014 werden 2.000 dossiers behandeld, maar in 2018 alleen al kreeg de Raad 700 dossiers voorgeschoteld! Jim Deridder denkt dat voor 2019 dat cijfer nog hoger zal liggen. 
Een op de drie
In 2018 gingen 400 klachten over leerkrediet, het aantal studiepunten dat iemand recht geeft op een onderwijssubsidie. In de overige 300 gevallen van vorig jaar ging het over examenbetwistingen. “In een op de drie gevallen wordt een dossier gegrond en ontvakelijk verklaard, krijgt de student gelijk. De uitspraak van de Raad is bindend.
In het middelbaar onderwijs bestaat geen zo’n Raad, daar moeten leerlingen (of hun ouders) naar de Raad van State stappen als ze niet akkoord gaan met beslissingen van de school of schoolresultaten.Contacteer ons snel : bij ons zijn de kansen om slagen hoger dan één op drie !

https://radio1.be/examenresultaten-aanvechten-dat-een-op-drie-gevallen-de-moeite-waard?fbclid=IwAR36rQucwCCAOKc2d24IEqmrzrrAeTFcc1L5kqcmj8Cpi9pnsA9MVgVsq1E