Tijdens het academiejaar 2015-2016 hebben aan de KU Leuven 653 studenten beroep aangetekend tegen hun examenuitslag. Dat zijn er meer dan de 575 tijdens 2014-2015. In beide academiejaren kreeg telkens een op de vier studenten bij examenbetwisting gelijk. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto.

De toename van het aantal examenbetwistingen past volgens Veto in de algemeen stijgende trend voor het instellen van beroepen. Verwacht werd dat de 30 procent-regel die vorig academiejaar werd ingevoerd, het aantal examenbetwistingen verder zou doen stijgen, maar dat effect is voorlopig nog onduidelijk. De regeling stipuleert dat een student die na de herexamens van het eerste jaar een cumulatieve studie-efficiënte van minder dan 30 procent heeft, zijn opleiding niet verder mag zetten.

De betrokken studenten kunnen evenwel in geval van een overmachtsituatie, zoals langdurige ziekte of recent verlies van een naaste, nog in beroep gaan bij de directeur Studentenadministratie. Als ook die negatief beslist, kan de student nog terecht bij de vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink. Die beslist dan in overleg met docenten en de studieloopbaanbegeleider of de wijze waarop de student zijn studies wil aanpakken realistisch is. “Dit maakt dat toch zo’n 60 procent van de studenten die in beroep zijn gegaan tegen hun uitsluiting van hun opleiding, hun traject uiteindelijk succesvol voortzetten”, aldus Gosselink in Veto.

Bron: Aantal examenbetwistingen aan de KU Leuven neemt toe – HLN.be