Aantal examenbetwistingen aan de KU Leuven neemt toe

Tijdens het academiejaar 2015-2016 hebben aan de KU Leuven 653 studenten beroep aangetekend tegen hun examenuitslag. Dat zijn er meer dan de 575 tijdens 2014-2015. In beide academiejaren kreeg telkens een op de vier studenten bij examenbetwisting gelijk. Dat meldt het...

Volledige lijst van studentenvertegenwoordigers + hun opiniestuk

Volledige lijst: Lorenzo Ego - Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent Frédéric Piccavet - Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent Serhat Yildirim - Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent Carmen Mazijn - Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit...

Sinds 2011 kregen in het Vlaamse onderwijs 142 vastbenoemden hun C4

Sinds 2011 kregen 142 vastbenoemde personeelsleden in het Vlaams onderwijs een gedwongen ontslag of afzetting. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA). Pas sinds 1 januari...

Leraar (58) veroordeeld voor relatie met leerlinge (15)

Een leraar (58) van het Heilig Graf in Turnhout is veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel omdat hij in 2001 een relatie begon met een minderjarige leerlinge (15). Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd. Bron: Leraar (58) krijgt straf met uitstel...

Scholen gooien steeds meer leerlingen buiten.

Vlaamse en Brusselse scholen hebben in twee jaar tijd 40 procent meer leerlingen buitengezet. Een gevolg van het toenemend aantal jongeren met gedragsproblemen, maar ook van ongeduldige scholen. "Geef die jongeren vooral aandacht." Als leerlingen het te bont maken,...

Onderwijsadvocaat in actie ! Ontslag ongedaan gemaakt.

Het ontslag van Chris Pijpen, directeur van het Brusselse stedelijke Instituut Anneessens-Funck (IAF), is ongedaan gemaakt door de beroepskamer. Dat vernam De Standaard en werd bevestigd door de advocaten van beide partijen. Het ontslag werd teruggebracht naar een...

De studentenadvocaat 🙂

https://www.canvas.be/video/de-studentenadvocaat   Steeds vaker vechten universiteitsstudenten hun examenuitslag aan. Zijn de studenten van tegenwoordig zekerder van hun stuk? Of vragen ze juist te gemakkelijk een juridische rugsteun? De ideale wereld zoekt het...

Meer kinderen vinden hun weg in type 9-onderwijs

Type 9 in het buitengewoon onderwijs werd twee jaar geleden opgericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een...

Onderwijsrecht : betwisting van examenresultaten

Onderwijsrecht, betwisting van examenresultaten Het onderwijs is de afgelopen jaren sterk gejuridiseerd. Dankzij nieuwe regelgeving is de rechtsbescherming van de studenten flink toegenomen. Voor secundaire scholen is er een interne beroepscommissie. Leerlingen kunnen...

Tuchtrecht voor studenten en leerlingen.

TUCHT voor leerling Als leerling zijn er verschillende tuchtmaatregelen waaraan je kan onderworpen worden. Van een gewone schorsing tot een definitieve uitsluiting. Het is belangrijk dat de school hierbij de procedure naleeft en jij of jouw ouders gepast en snel...

College van Beroep : onvoldoende bij een evaluatie.

College van Beroep Een personeelslid dat onder het toepassingsgebied van de decreten rechtspositie valt en dat een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' krijgt, kan bij de bevoegde Kamer van het College van Beroep beroep instellen. Op straffe van verval moet dat...

Intern beroep instellen. Zo doe je het! Procederen na het studeren.

Als je als student bij het uitreiken van de diploma's niet geslaagd bent, hoef je niet te wanhopen. Wie niet akkoord gaat met zijn examenresultaten kan in eerste instantie bij de onderwijsinstelling zelf een intern beroep indienen. Belangrijk is wel dat deze eerste...

Meer dyslexie door slecht onderwijs? “Ik denk het niet!”

Onderzoekster Maaike Callens van de Universiteit Gent betwist bevindingen in die zin van de Nederlandse hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bron: Meer dyslexie door slecht onderwijs? "Ik denk het niet!" Onderzoekster Maaike Callens van de...

Herexamens in middelbaar worden weer vaker mogelijk – HLN.be

Middelbare scholieren zullen in de toekomst weer vaker te maken kunnen krijgen met een herexamen. Vandaag is het bijna uitsluitend mogelijk na ziekte, maar daar komt door de modernisering van het secundair onderwijs verandering in. Voortaan zullen scholen die...

Ouders van kleuter vechten rapport aan | VTM NIEUWS

Steeds meer ouders trekken naar een advocaat, uit onvrede met het B- of C-attest van hun zoon of dochter in het secundair onderwijs. Scholen zien het niet graag gebeuren en wapenen zich ertegen. De klassenraden die de attesten toekennen zorgen ervoor dat hun...

Akkoord onderwijshervorming: zo zal het secundair onderwijs eruitzien

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs. De studierichtingen in de tweede en derde graad worden beperkt en anders georganiseerd. De opdeling aso, bso, tso blijft behouden. Bron: Akkoord onderwijshervorming: zo zal...