Type 9 in het buitengewoon onderwijs werd twee jaar geleden opgericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet.

Bron: Meer kinderen vinden hun weg in type 9-onderwijs

Meer en meer kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) vinden hun weg naar type 9 van het buitengewoon onderwijs. Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Type 9-onderwijs werd twee jaar geleden opgericht, speciaal voor kinderen met ASS. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet.

Sinds het schooljaar 2015-2016 kunnen kinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid (totaal IQ >60) terecht in het zogenoemde type 9-onderwijs. Voordien zaten ze verspreid over andere onderwijstypes in het buitengewoon onderwijs. Type 9-onderwijs wil tegemoetkomen aan de bijzondere omkadering voor leerlingen met ASS.

Op 1 februari 2016 volgen 1.861 leerlingen in de kleuter- en lagere school les in type 9, op 1 februari van dit jaar waren dat er 2.930. Sommige kinderen in type 9 komen uit andere richtingen in het buitengewoon onderwijs. Er zijn ook heel wat normaal begaafde kinderen met ASS die de overstap maken vanuit het reguliere onderwijs.

Er was duidelijk nood aan een aparte richting, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “We zien dat dit type onderwijs echt heel goed is voor sommige groepen kinderen, kinderen die soms 10, 15 scholen geprobeerd hebben, kunnen daar beter onderwijs krijgen.”

Hoe een school zich organiseert binnen het type 9 kan verschillen. Er kan bijvoorbeeld een speciale “autiklas” zijn, de school kan een geïntegreerde autiwerking aanbieden, of men kan het accent leggen op het ondersteunen van gewone scholen.

(meer informatie op over type 9-onderwijs onder meer via www.particpatie-autisme.be en www.autismevlaanderen.be)

Meer leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs

Uit de onderwijscijfers blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet. Het aantal kinderen in het buitengewoon basisonderwijs is dit schooljaar met een kleine 1.000 gedaald, in vergelijking met het schooljaar ervoor. Er volgen daar nu ruim 26.600 leerlingen les. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er nu ruim 200 leerlingen minder, daar zijn nu zo’n 20.000 leerlingen.

“De invoering van het M-decreet leidt er inderdaad toe dat meer kinderen les volgen in het regulier onderwijs”, zegt minister Crevits. “Maar het is een evolutie, geen revolutie. Dat is ook echt nodig. Kinderen die in het gewone onderwijs les volgen, moeten ook voldoende ondersteund worden. Daarom werken we aan nieuwe ondersteuningsmodellen voor leerkrachten en leerlingen.”

Leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

1 februari 2015 1 februari 2016 1 februari 2017
Type 1 7.814 5.706 3.893
Type 2 5.096 4.848 4.638
Type 3 2.640 2.153 1.939
Type 4 1.702 1.528 1.403
Type 6 139 130 127
Type 7 1.656 1.533 1.449
Type 8 10.436 7.604 5.366
Type 9 1.861 2.930
Type BA 2.199 4.862
29.483 27.562 26.607

 

Leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

1 februari 2015 1 februari 2016 1 februari 2017
Type 1
8.906 6.901 4.947
Type 2 5.644 5.563 5.516
Type 3
2.594 2.246 2.009
Type 4
2.215 1.950 1.748
Type 6
249 259 253
Type 7
1.053 827 654
Type 9
1.093 2.142
Type BA
1.495 2.858
20.661 20.334
20.127