TUCHT voor leerling

Als leerling zijn er verschillende tuchtmaatregelen waaraan je kan onderworpen worden. Van een gewone schorsing tot een definitieve uitsluiting. Het is belangrijk dat de school hierbij de procedure naleeft en jij of jouw ouders gepast en snel reageren om de beslissing te betwisten. Wij bekijken het probleem vanuit alle kanten en adviseren je zo objectief mogelijk over de verdere stappen.

TUCHT voor student

Ook als student aan een hogeschool of universiteit kan je het voorwerp uitmaken van een tuchtmaatregel. Steeds meer en meer komen er zaken van plagiaat of fraude voor bijvoorbeeld. De instelling kan een heel scala van maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

  • de verwittiging of vermaning
  • de ontzegging van het recht om aanwezig te zijn bij officiële onderwijscontactmomenten;
  • de voorlopige schorsing en/of tijdelijke wegzending;
  • de weigering, bij wijze van tuchtmaatregel, van de toestemming om zich te laten inschrijven;
  • de definitieve uitsluiting of het consilium abeundi.
  • een aangepast examencijfer op het examen of werkstuk waarbij het betrokken opleidingsonderdeel werd geëvalueerd.

Het is belangrijk om ook hier de juiste stappen te zetten teneinde al te strenge of onredelijke maatregelen aan te vechten en uw schoolcarrière niet te fnuiken..