Klik op de fase van de procedure waarin je je bevindt:

Ik heb nog geen intern beroep ingediend

Het instellen van intern beroep vergt vaak enige voorbereiding. Zo kan je op het feedback-moment reeds nuttige informatie verzamelen die zeer belangrijk kan zijn voor je intern beroep. Bovendien is de manier waarop je het intern beroep indient en de argumenten die je daarbij gebruikt determinerend voor het verdere verloop van de procedure en je slaagkansen. Grondig voorafgaand overleg is een must ! Zelfs als je op eigen houtje het beroep wenst in te stellen is het van belang dat je dit voldoende geïnformeerd doet. Om verder in de procedure problemen te vermijden, is overleg met een advocaat uiterst nuttig.  Stel de juiste vragen en verhoog je slaagkansen. Contacteer ons voor een afspraak.

Ik heb reeds intern beroep ingediend

Als je reeds intern beroep hebt ingediend, volgt er vaak een hoorzitting van de interne beroepscommissie: Je kan en mag je op deze zitting laten bijstaan door een raadsman. Eventueel kunnen wij voor jou ook nog je intern beroep aanvullen waar nodig en dit neerleggen op de zitting. Contacteer ons om samen te bekijken of dit voor jou nuttig kan zijn.

Ik heb een beslissing ontvangen van de interne beroepscommissie

Als je een beslissing van de interne beroepscommissie hebt ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat je het nog steeds niet eens bent met deze beslissing. Om te achterhalen of de stap naar de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen nuttig is, raden we je aan om met ons te overleggen teneinde duidelijkheid te bekomen. Op die manier kan je een doordacht keuze maken over een volgende stap. De procedure voor de Raad voor studiebetwisting kent enkele formele vereisten : als je deze niet respecteert zal men nooit de inhoud van je bezwaren bekijken. Ook inhoudelijk vraagt de Raad voor studiebetwisting een specifieke benadering. Bijstand van een raadsman bij het instellen van het beroep is dan ook vaak cruciaal om een juiste strategie en gunstig eindresultaat te behalen. Contacteer ons voor een afspraak.

Ik heb extern beroep ingesteld bij de raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen/raad voor studiebetwisting

Als je reeds beroep bij de Raad voor studiebetwisting hebt ingesteld, krijgt de universiteit of hogeschool de kans om een antwoordnota in te dienen, waarop jij vervolgens ook nog eens mag antwoorden via een wederantwoordnota. Wij verlenen snelle bijstand bij de redactie van dergelijke wederantwoordnota. Tevens is nadien nog een zitting voorzien waarop je mondeling jouw zaak mag verdedigen : de bijstand van een raadsman is toegelaten en valt aan te raden. Contacteer ons snel om jouw zaak tot een goed einde te brengen.

Ik wens beroep in te stellen bij de raad van state

Als je een negatief arrest ontvangen hebt van de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen kan je nog een cassatieberoep instellen bij de Raad van State. Dit kan enkel via een advocaat gebeuren. Je hebt hiervoor 30 dagen nadat je het arrest ontvangen hebt. In overleg met jou bekijken we samen de kansen op slagen en het verdere verloop van de procedure. Contacteer ons om jouw slaagkansen te analyseren.

Stuur ons een bericht

2 + 3 =

Contact

Advocatenkantoor Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: + 32 3 / 287 37 87
Fax: + 32 3 / 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be