Volledige lijst:

Lorenzo Ego – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Frédéric Piccavet – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Serhat Yildirim – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Carmen Mazijn – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Otto Cartrysse – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Dominiek Stroo – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Julie Bussche – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Désiré Gahide – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Valerie Lever – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Ben Windey – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Rien Maertens – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Dylan Couck – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Louise Deconinck – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Timo De Waele – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Dominic Potters – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Senna de Graaf – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Marie Desrousseaux – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Seppe Hemerijckx – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Stijn Pinkhof – Studentenvertegenwoordiger Odisee

Robin Kelchtermans – Studentenvertegenwoordiger Odisee

Wouter Roozeleer – Studentenvertegenwoordiger Odisee

Lindy Rietbroek – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Anouk Vandervorst – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Angelique Herman – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Michael Schwaenen – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Robbert Claeys – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Leila Willems – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Kempen

Valéry Frederix – Studentenvertegenwoordiger UHasselt

Jordi Boulet – Studentenvertegenwoordiger UHasselt

Marie-Laure Dubois – Studentenvertegenwoordiger UHasselt

James Velghe – Studentenvertegenwoordiger UHasselt en KU Leuven

Gaël Lambert – Studentenvertegenwoordiger KU Leuven

Ward Van Den Bossche – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Michiel Haegeman – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Maarten Wuijts – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Jordy De Temmerman – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Ward Milissen – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Michiel Vancraeyveld – Studentenvertegenwoordiger KU Leuven

Roel Lambrechts – Studentenvertegenwoordiger UHasselt

Zoë Vandamme – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Sven Berckmoes – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Larsen Priem – Studentenvertegenwoordiger Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Xandro Van Goethem – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Kempen

Jasper Van Hoof – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Basile Van Weyenberg – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Thomas Willems – Studentenvertegenwoordiger KU Leuven

Siege Geerinck – Studentenvertegenwoordiger UHasselt

Nîne Reniers – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Rakoen Maertens – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Britt Verschakelen – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Dennis Heperol – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Feliciaan De Palmenaer – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Olivier De Bolster – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Laura Dewulf – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Kjell Margodt – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Joke Deprez – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Evelyn Vander Straeten – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Christophe Bossuyt – Studentenvertegenwoordiger Karel de Grote Hogeschool

Matthias Claeys – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Wimjan Nitelet – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Lucie Feijen – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Brecht Olijslagers – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Jarne Verelst – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Laura Tuteleers – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Ellen Davids – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Jeremy De Plecker – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Valerie Van Overstraeten – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Mohamed Bouzouf – Studentenvertegenwoordiger Odisee

Julie Somers – Studentenvertegenwoordiger UGent

Hendrik Vandenborre – Studentenvertegenwoordiger Thomas More Antwerpen-Mechelen

Wouter Linart – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Marije Roeleveld – Studentenvertegenwoordiger ETF Leuven

Alysia-lara Kitir – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Laurent Van Avermaet – Studentenvertegenwoordiger UGent

Jorge Luyts – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Maarten Linart – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Jiano Van Goethem – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Jules Verdonck – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Robbert Smeulders – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Eline Van der Zijp – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Lien Ruysschaert – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Mathias Vanhaesebrouck – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Ralf Gabriels – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Emmelie Deswarte – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Britt De Beule – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Luka Roeland – Studentenvertegenwoordiger Odisee

Daniel Van Den Broecke – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Tom Vanhaelst – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Dave Van Cauwenberghe – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Kathleen Roten – Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Nick Poels – Studentenvertegenwoordiger UCLL Leuven

Yanthe Van Gorp – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Tim Van der Poel – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Oona Van der Gucht – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Jorim Tielemans – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Pieter Van Hoe – Studentenvertegenwoordiger UCLL Leuven

Erwin Geelen – Studentenvertegenwoordiger UCLL Limburg

Pieter De Pauw – Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Illias Debroux – Studentenvertegenwoordiger Hogeschool PXL

Rafaël De Jongh – Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Alumni studentenvertegenwoordigers

Roxanne Figueroa Arriagada – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Kristof Boel – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Julien Leloup – Alumni Studentenvertegenwoordiger AP Hogeschool Antwerpen

Bram Vandenberghe – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Tim Hautekiet – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Siebrand Craeynest – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Tim Van Den Bossche – Alumni Studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent

Sarah Tuytschaever – Alumni Studentenvertegenwoordiger Hogeschool Gent

Peter Vandermeersch – Alumni Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Isabeau Hufkens – Alumni Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

Bram Roelant – Alumni Studentenvertegenwoordiger Hogeschool Gent

Brecht Hubau – Alumni Studentenvertegenwoordiger Hogeschool Gent

Studentenvertegenwoordiger zijn, moet wel een beetje doenbaar blijven

Lorenzo Ego is studentenvertegenwoordiger Universiteit Gent en Lid Werkgroep Studentenparticipatie, Vlaamse Onderwijsraad.

 

Ann Brusseel (Open Vld) liet weten dat we ons als stuvers “niet moeten laten betuttelen”. Als we het niet leuk vinden om het heft in eigen handen te nemen “moeten we maar tennis spelen in plaats van ons te engageren”

Wij, Vlaamse studentenvertegenwoordigers (stuvers), verslikten ons onlangs in onze koffie – of beter: in onze energy drink. Want naast stuvers zijn we vooreerst studenten en is het momenteel examenperiode. Dat gebeurde na een opmerkelijke passage van parlementslid Ann Brusseel (Open Vld) in de Vlaamse parlementaire Commissie Onderwijs. In die Commissie kwam een advies van de Vlaamse Onderwijsraad aan bod dat aandacht vraagt voor het stimuleren van studentenparticipatie in het hoger onderwijs. De politica liet weten dat we ons als stuvers “niet moeten laten betuttelen”. Als we het niet leuk vinden om het heft in eigen handen te nemen “moeten we maar tennis spelen in plaats van ons te engageren”. Met dergelijke uitspraken krijgen studenten allesbehalve ‘Goesting in de toekomst’, de slogan waarmee Open Vld als vooruitgangsoptimistische partij nog mee naar de kiezer trok tijdens de verkiezingen van 2014.

Frédéric Piccavet. ©rv

Even terugspoelen. Studentenparticipatie is de afgelopen decennia sterk geëvolueerd. We gingen over van straatprotesten – als drukkingsmiddel – naar een participatiemodel waarbij studenten als volwaardige medebestuurders zélf in de driver’s seat of change zitten. Als studenten hebben we inspraak in verscheidene bestuurs- en beleidsorganen omtrent beleidsthema’s zoals onderwijskwaliteitszorg, huisvesting, vluchtelingenbeleid en vele andere. Dit beperkt zich niet enkel tot opleidings-, facultair of instellingsniveau, maar reikt zelfs verder tot het Vlaams en Europees niveau.

Het belang van studentenparticipatie wordt ook internationaal erkend. Het Europese Bolognaproces wijst er systematisch op dat studenten volwaardige partners in het bestuur van de onderwijsinstellingen moeten zijn. De betrokkenheid van studenten is een niet te onderschatten positieve impuls op het democratisch gehalte van het onderwijsveld en creëert opportuniteiten voor studenten om zich te ontwikkelen tot mondige en kritische burgers. Daarnaast stimuleert het hen om een actieve maatschappelijke rol op te nemen en bij te dragen aan een kwaliteitsvol verhaal rond onderwijs en het verdedigen van de rechten van alle studenten.

Zo’n métier is allesbehalve eenvoudig, want ons engagement werd doorheen de jaren complexer, tijdsintensiever en professioneler. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat studenten het moeilijker krijgen om dit te combineren met hun studies als tevens de studielast toeneemt. Practica, deadlines voor schrijfopdrachten en tussentijdse examens maken het moeizamer om het wezenlijke én imagoprobleem van stuvers als overbezette studenten op te lossen. Net door die immense toewijding en betrokkenheid die we aan de dag leggen is het vandaag de dag minder evident een grote instroom aan stuvers te verzekeren, en alle mandaten en bestuursfuncties in te vullen. Verder blijkt uit onderzoek dat niet alle studenten goed op de hoogte zijn van de realisaties, impact, faciliteiten van stuvers. Er is daarom nood aan een betere en gerichtere communicatie ten aanzien van studenten.

Ben Windey. ©rv

Oei, zal u nu waarschijnlijk wel zeggen. Wel, dat denken wij ook. Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, dat deels ontstaan is door input van stuvers overal in Vlaanderen, doet een aanzet om de voorheen uitgezette problematiek op te lossen. Zo worden er een aantal drempels voor een hogere participatiegraad geïdentificeerd en oplossingen aangereikt. In plaats van het weloverwogen advies van de Vlaamse Onderwijsraad ter harte te nemen, werd het in de Commissie Onderwijs door enkelen onmiddellijk aan flarden geschoten. Veel blabla, maar weinig boemboem. Als stuvers verwachten wij meer van onze politici.

 

Wij helpen de politici even en doen een greep uit het ‘negatieve’ aanbod van drempels: er zijn onvoldoende mandatarissen, er bestaat een ongelijke positie van studenten ten opzichte van andere stakeholders en soms een gebrek aan vorming en informatiedoorstroom

Wij helpen de politici even en doen een greep uit het ‘negatieve’ aanbod van drempels: er zijn onvoldoende mandatarissen, er bestaat een ongelijke positie van studenten ten opzichte van andere stakeholders en soms een gebrek aan vorming en informatiedoorstroom. Het zijn pijnpunten die ons zorgen baren. Nochtans zijn er vandaag al faciliteiten aanwezig en bestaat er een studentenstatuut om deze drempels weg te nemen. Maar, zoals zo vaak, is er een groot verschil tussen de praktijk en de theorie.

Valéry Frederix. ©rv

Net daarom adviseert de Vlaamse Onderwijsraad om werk te maken van de decretale verankering van een afdwingbaar statuut en faciliteiten die automatisch toegekend kunnen worden. Deze moeten dienen voor de broodnodige infrastructurele, financiële en administratieve ondersteuning. Niet enkel basisfaciliteiten zoals het afwezig kunnen zijn tijdens verplichte lesmomenten, examens te verplaatsen etc. zijn van belang, ook de nood aan de vergoeding van onkosten, logistieke en ICT-faciliteiten zijn cruciaal. Maar kwaliteitsvolle studentenparticipatie betekent ook dat vanuit de instelling verder actief – met studenten – nagedacht wordt over een visie, inclusief strategische en operationele doelstellingen. Dit kan tot uiting komen in een beleidsplan waar de benodigde acties, middelen en verantwoordelijkheden opgevolgd en geëvalueerd kunnen worden.

Stijn Pinkhof. ©rv

Doortimmerde diplomaten die we zijn, nodigen we beleidsmakers dan ook uit om hier samen constructief werk van te maken, zodat er een vernieuwende impuls kan gegeven worden aan studentenparticipatie. Na deze stressvolle examenperiode staat er ons een zomervakantie vol tennissen voor de boeg, maar bij de start van het nieuwe academiejaar willen we ons opnieuw met hart en ziel focussen op ons stuvermétier. Zonder verder ingrijpen kan dit onwenselijke en onomkeerbare gevolgen hebben, maar zo ver zijn we (nu) nog niet. Maar studentenvertegenwoordiging, dáár hebben wij alvast Goesting in. U toch ook?