Sinds enkele jaren duiken pop-ups in vele gedaanten op: winkeltjes, bars, restaurants, ateliers enz. Soms verdwijnen ze even snel als ze verschenen zijn, soms is het een stap in een ambitieus plan om de markt te verkennen. Maar hoe zit het juridisch?

Bron: Het Vlaamse pop-updecreet juridisch onder de loep | RetailDetail