Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 tot inschrijving van syndici in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) werd gepubliceerd.

Vanaf 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat om een inschrijving van zijn functie als syndicus. Deze inschrijving staat los van de verplichting van de syndicus tot inschrijving van zijn onderneming in de KBO.

U vindt alle informatie op de website van de FOD Justitie. Zo kunt u er onder andere lezen voor wie deze verplichting juist geldt, waar en wanneer kan worden ingeschreven, welke documenten nodig zijn, wat er moet gebeuren wanneer een syndicus vervangen wordt of wanneer een inschrijving zou worden geweigerd.

 

Bron: Inschrijving syndici in KBO: Koninklijk Besluit is er! | BIV