Sinds 2011 kregen 142 vastbenoemde personeelsleden in het Vlaams onderwijs een gedwongen ontslag of afzetting. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA). Pas sinds 1 januari 2011 moeten scholen registreren of een ontslag vrijwillig of gedwongen is.

In het schooljaar 2011-2012 waren er 13 ontslagen. Dat aantal steeg tot 25 in het schooljaar 2012-2013 en tot 26 in 2013-2014. In 2014-2015 werden er 23 ontslagen geregistreerd. Voor het schooljaar 2015-2016 was er terug een toename tot 33 ontslagen. Dit schooljaar vielen er al 22 gedwongen ontslagen, blijkt uit cijfers tot 17 april.

De meeste ontslagen vielen in het secundair (71) en basisonderwijs (45), gevolgd door hogescholen en deeltijds kunstonderwijs (8), CVO’s (6), CLB’s en internaten (elk 2). Wat de netten betreft, scoort het vrij gesubsidieerd onderwijs (80) het hoogst gevolgd door gemeenschapsonderwijs (35) en het officieel gesubsidieerd onderwijs (22). Bij dit laatste net gaat het om 19 gemeenten, 3 provincies en autonome hogescholen en 1 intercommunale als inrichtende macht.

Crevits herhaalt in haar antwoord dat deze regering de vaste benoeming in het onderwijs niet in vraag stelt. “In de startnota voor de onderhandelingen in het kader van het loopbaanpact is opgenomen dat de basisprincipes van de rechtspositie zoals de vaste benoeming niet in vraag worden gesteld. Binnen dit debat is de vaste benoeming dan ook geen gespreksonderwerp”, aldus de minister.

Bron: Sinds 2011 kregen in het Vlaamse onderwijs 142 vastbenoemden hun C4