Meer kinderen vinden hun weg in type 9-onderwijs

Type 9 in het buitengewoon onderwijs werd twee jaar geleden opgericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een...

Onderwijsrecht : betwisting van examenresultaten

Onderwijsrecht, betwisting van examenresultaten Het onderwijs is de afgelopen jaren sterk gejuridiseerd. Dankzij nieuwe regelgeving is de rechtsbescherming van de studenten flink toegenomen. Voor secundaire scholen is er een interne beroepscommissie. Leerlingen kunnen...