Inschrijving syndici in KBO: Koninklijk Besluit is er! | BIV

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 tot inschrijving van syndici in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) werd gepubliceerd. Vanaf 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de...

HERVORMING APPARTEMENTSRECHT TE VERWACHTEN

HERVORMING APPARTEMENTSRECHT TE VERWACHTEN Reeds in het regeerakkoord van 11 oktober 2014 werd opgenomen dat “de regering een bijzondere opvolging zal verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal zij de gevolgen...

Syndicus registreren vanaf 1 april verplicht

Vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouwen te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Middenstand Willy Borsus (MR), dat kadert in een...