Onderwijsadvocaat in actie ! Ontslag ongedaan gemaakt.

Het ontslag van Chris Pijpen, directeur van het Brusselse stedelijke Instituut Anneessens-Funck (IAF), is ongedaan gemaakt door de beroepskamer. Dat vernam De Standaard en werd bevestigd door de advocaten van beide partijen. Het ontslag werd teruggebracht naar een...

De studentenadvocaat :-)

https://www.canvas.be/video/de-studentenadvocaat   Steeds vaker vechten universiteitsstudenten hun examenuitslag aan. Zijn de studenten van tegenwoordig zekerder van hun stuk? Of vragen ze juist te gemakkelijk een juridische rugsteun? De ideale wereld zoekt het...

Meer kinderen vinden hun weg in type 9-onderwijs

Type 9 in het buitengewoon onderwijs werd twee jaar geleden opgericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een...

Onderwijsrecht : betwisting van examenresultaten

Onderwijsrecht, betwisting van examenresultaten Het onderwijs is de afgelopen jaren sterk gejuridiseerd. Dankzij nieuwe regelgeving is de rechtsbescherming van de studenten flink toegenomen. Voor secundaire scholen is er een interne beroepscommissie. Leerlingen kunnen...

Tuchtrecht voor studenten en leerlingen.

TUCHT voor leerling Als leerling zijn er verschillende tuchtmaatregelen waaraan je kan onderworpen worden. Van een gewone schorsing tot een definitieve uitsluiting. Het is belangrijk dat de school hierbij de procedure naleeft en jij of jouw ouders gepast en snel...